úterý 27. listopadu 2007

QUI BENE DISTINGUIT, BENE DOCET, PANE VACKU!

Alexandr Popov

Pozn. na úvod: Na mé výslovné přání redakce Kauzy Jiří Vacek znovu publikuje níže uvedený text. Opravdu trvám na tom, že ve zlém blábolu, který otiskl na stránkách webu Jiří Vacek - Satguru autor Stanislav Přikryl, má prsty žena, jež si říká maríči. Možná to skutečně přímo nenapsala, ale fantasmagorie v textu uvedené jsou jejím výtvorem! V tom případě jí (kromě J.Vacka) skočil na špek i sám podepsaný. A ještě maličkost: netvrdil jsem, že Stanislav Přikryl neexistuje - nechápu, jak na to ti, co mi to přisuzují, přišli.

Pan Vacek si dává záležet, aby čtenářům vždy za tepla sdělil, o čem všem (nás) informuje jeho „osobní“ Šakti (viz tvrzení, že její vyzařování je v jeho blízkosti největší), ale jemu samému to moc platné očividně není. Když by se Šakti měla přetrhnout, jak by ubohého satgurua odradila od provozování disciplíny, které se říká „skákání na špek“ – tehdy nic! A tak dezorientovaný satguru v euforii, že si zas někdo přiložil polínko k jeho štvavé kampani proti těm ošklivým „tomášovcům“ (?), naškrábe komentář k dopisu jakéhosi Stanislava Přikryla a spokojen sám se sebou připojí svůj podpis vedle výše uvedeného korespondenta skromně satguruovských stránek. A učiní tak bez předchozího zkusmého přesouvání svého maličkého vědomí do (velkého) vědomí Já jsem (kolik že těch vědomí vlastně máme?). Zde malá odbočka: Třebaže se satguruovy piškvorky s různými vědomími zdají být spíše estrádní zábavou nežli duchovní prací, přece byla jistá šance, že by vědomí Já jsem poslalo zvěda a ten by zjistil... Ale ne, nebylo by to nic platné, náš milý, skromný satguru by ochotně skočil na špek komukoliv, natož ANONYMOVI, který si říká Stanislav Přikryl, protože když někdo osočí „ty zlé“, je to pro páně Vacka podlou dušičku hlazením po srsti. A když někdo jeho spády hladí po srsti, může to být klidně i anonym a třeba i transvestita – je to přece pro „dobrou“ věc. (Pozor, pane Vacku! Neplést s travestií, tou je tak trochu tento esejík.)
Nuže tedy, pane Vacku, pozdravujte Standu Přikryla alias maríči alias Zuzanu Takáčovou, notorickou lhářku a chorobně sebestřednou osobu, která se na mě sice nepamatuje, ale já na ni moc dobře! To, že nepoznáte její skutečné „kvality“, byť jsou z jakéhokoliv jejího textu tak říkajíc beze vší pochybnost, je Vám vysvědčením. Docela určitě není na světě žádný další satguru, který by dokázal být tak slepý a neschopný a (s prominutím) hloupý a který by měl tak opovrženíhodnou radost z očividné, hanebné, bezcharakterní pomluvy kohokoliv! Ale i zde platí, že bytosti podobné úrovně se vyhledávají a ve své sféře si dobře rozumějí.
No, a když už si tak dobře s „panem“ Přikrylem rozumíte včetně terminologie, rozkryjte, prosím, kdo jsou to vlastně ti „tomášovci“? Ve Vašem pojetí zřejmě nadávka, obecné označení někoho, koho považujete za svého nepřítele. Jenže kdo je to ve skutečnosti, kteří lidé? Ztotožňujete se s obsahem dopisu údajného Stanislava Přikryla a ten hovoří o „skupině“ (tomášovců), „jejich metodách“ apod. Nemohl by už někdo z přispívatelů na Jiří Vacek – Satguru přesně napsat, o koho se jedná? Protože kromě Vás nikdo „skupinu tomášovců“ nezná! Jistě, je tady jejich syn, ale to není tomášovec, to je Tomáš! Nepotřebuje se identifikovat s žádným seskupením, protože nepotřebuje být nikým adorován a protože netrpí strachem o svou osobu, aby se skrýval za záda svých adorantů (viz styl Vás a Vašich obdivovatelů). Takže označení „tomášovci“ se musí nutně odvozovat od činnosti manželů Tomášových. Kromě již řečeného jejich syna, který je (jak řečeno) jejich synem a nepotřebuje tedy být členem údajného seskupení jejich obdivovatelů, je zde řada ostatních neznámých, kteří přispívali na Jitřní zemi a někteří zřejmě přispívají i na Kauzu Vacek a z nichž jsem většinu nikdy nepotkal - ti nemají s Tomášovými očividně víc společného než kterýkoliv čtenář jejich knih a prostě jen vyjadřují své názory nejen v této kauze (a činí tak na duchovních diskusních fórech vesele i nadále, a to k jakékoliv otázce). Tak kde jsou ti mýtičtí tomášovci? Kdo to sakra je? Sám bych to rád věděl.
Jak ale člověk poznal manýry diskutujících kolem p.Vacka, nikdy se to nedozví. Oni všichni (včetně svého zakomplexovaného guru) jsou ochotni donekonečna opakovat floskule o zlu a zlých egech a nazývat to konkrétními důkazy, ale SKUTEČNOU odpověď na jednoduchou otázku z nich nedostaneš. Tak co kdybyste, pane Vacku, místo ztrapňování se mentálním cukrováním s pomatenou maríči jednou už konečně věnoval tomu, co tak rád mentorujete (neříkám učíte) – rozlišování! Protože „kdo dobře rozlišuje, dobře učí“ říká latinské přísloví v záhlaví tohoto článku. A já si dovolím dodat: a nikdo jiný, pane Vacku, nikdo jiný! S pozdravem
Alexandr Popov

P.S. A můžete si se Standou Přikrylem tykat i vy, nejen pan Krutina, jste přece přátelé v Duchu! Přikryl to musí vědět nejlépe, vždyť ten jeho dopis se Vám tak líbil!