pondělí 7. června 2010

J.Vacek a J.Krutina aneb velká ega odevzdanost odmítají

Alena Knápková

Nedivím se pánům Krutinovi, Vackovi a dalším z jejich skupiny, že je toto téma neoslovuje. Dle jejich vlastního vyjádření odevzdanost nepatří do jejich praxe, ve svém úsilí ji pomíjí. Přitom ale stále píší o mystické smrti a o svém stavu jako o Jednotě s Bohem. Píší také hojně o zlu, ďáblu, pekle, karmě, Márovi, nenávisti, snaze jim uškodit. Milošovi Tomášovi je doporučována účast na jejich seminářích, aby pokročil na duchovní cestě, protože dle nich je nemyslitelné, že by v Bohu mohl trvale žít. Pan Kamil John je za své laskavé názory napadán, ale co když jde o Váš život pane Dymanusi, co když to jste Vy, kdo si něco tvoří, co když je to naopak?

Ptám se, je možné, aby člověk ve své snaze poznat Boha pominul odevzdanost? Je možné, aby člověk, který se v meditaci soustředí a usiluje, se v určitém okamžiku neodevzdal? Dovoluji si odpovědět, že není. Není to možné, protože by tak Bohu svým úsilím překážel a nemohlo by dojít k rozpouštění vlastností ega, k pohlcení Bohem a očistě. Výsledkem pak je zbytnění oněch vlastností a záleží na charakteru člověka, jaké to jsou. To pak někdo vidí svět jako samé zlo. A mystická smrt? Když nedojde k odevzdání, tak jak to učinil Ježíš, jak by mohla nastat? Takhle nikdy. Mystická smrt není poznání átmana – Já, jak pan Vacek píše, je to proces, jehož výsledkem je splynutí átmana s brahma. To ale nastává jedině po naprostém odevzdání se, skrze Spasitele, Jeho milostí. A je to poslední stupeň, největší zkouška.

Pan Vacek ani pan Krutina odevzdanost neučí, učí jen úsilí, protože Maháriši prohlásil, že átmavičára je cestou od začátku do konce. Pokud ale vnímám, že Bůh ve mně mi po onom úsilí odpovídá, tak snad předám iniciativu Jemu, Jeho působení a není to již člověk, kdo má zde co dělat. Ten se má sklonit, odevzdat. Toto je ten konec, jejž měl Maháriši na mysli. Nesnižuji práci pana Vacka a Krutiny pro druhé, mohou ale vzhledem k výše napsanému být ve stavu Jednoty? Miloš Tomáš, Púndža, manželé Tomášovi, Drtikol a jiní píší o neúsilí v Jednotě. Proč? Protože tento stav je bytím, tam žádné úsilí není možné, pane Vacku a Krutino. Pokud byste byli v Jednotě, tak jak o sobě prohlašujete, nebyli byste v rozporu. Pak by na Vašich stránkách nebyly kritické články vůči těmto duchovním autoritám a nebyly by ani na KV vůči Vám.