středa 22. září 2010

Pavel Erdös – nájemný lhář a darebák ve službách falešného gurua Vacka

Martin Pařík


Za možnost pobývat v blízkosti Jiřího Vacka se odvděčil jeho žák Pavel Erdös špinavou prací - sepsáním a publikováním nehorázného příspěvku http://www.jirivacek-satguru.cz/clanky/aktuality/reakce-na-kauza-vacek.
Jinak by totiž, jak opakovaně varovně zdůrazňuje J. Vacek, musil od svého mistra s hanbou odejít. Podle Vacka (přejal údajný Rámakrišnův výrok), kdo nebrání svého mistra, musí od něj s hanbou odejít. Lhostejno, zda se jedná o skutečného mistra či zda je tzv. mistr v právu. V případě Jiřího Vacka se nejedná ani o jedno, ani o druhé. To ovšem panu Erdösovi nebránilo k použití prokazatelně lživých tvrzení a obvinění na adresu nakladatelství Avatar, cituji:


„Za účelem slizkých obchodních zájmů se Avatar neštítí v Rámanašrámu pomlouvat člověka, který svým celoživotním úsilím dosáhl poznání sama sebe a stal se pro dnes už velmi početné hledající "SVĚTLEM" jejich cesty. Neštítí se pomlouvat člověka, který nejenže přeložil, ale i srozumitelně vyložil celoživotní dílo Ramány Mahárišiho, čímž je zpřístupnil všem, kteří chtějí upřímně a čistě směřovat k poznání sama sebe. Tyto pomluvy byly bohužel v Ramanašramu vyslyšeny a důsledkem je, že p.Vacek marně žádá o povolení k vydání děl, která přeložil, a která jsou již pro jejich nespornou kvalitu zcela vyprodána. Všichni z běžného života víme, jak obtížně se jednou vyřčené pomluvy vyvracejí. Tento zlomyslný a nízký akt AVATARU je obrazně srovnatelný s vyvrtáním díry do
Noemovy archy.“


Autor se ani náznakem nepokouší o doložení svého pomlouvačného obvinění – žádná citace, žádný dokument, nic. Na tomto a mnoha dalších případech se jasně ukazuje, čeho že jsou členové Vackovy nebezpečné sekty schopni v zájmu obhájení egoistických pohnutek Jiřího Vacka. Avatar nejenže Vacka v Ramanášramu nikdy nepomluvil, naopak to byli autoři z řad Vackových nekritických stoupenců, kteří se v zájmu obchodních aktivit J. Vacka pokoušeli zvrátit svobodné rozhodnutí Ramanášramu sepsáním udavačského pamfletu, v němž dehonestují nakladatelství Avatar. Tento pamflet je dostupný na Vackově webu a každý se jej může přečíst (http://www.jirivacek-satguru.cz/clanky/clanky-rok-2006-iv/dalsi-dopis-do-ramanasramu).

Za zmínku dokládající ubohost nájemného lháře snad ještě stojí následující citace z jeho článku:

„Prodává (J. Vacek) i knihu AVATARU: Mlčení s Ramanou Maharšim (použitelná je především proto, že obsahuje hlavně obrázky). O zavádějící obsahové kvalitě knih Avataru již bylo napsáno mnoho, nebudu opakovat.“

Zde není jasné, proč Erdösovi vadí Maharšiho citáty, případně jejich překlad panem Dr. Rudolfem Skarnitzlem. Jaké má vůči nim konkrétní výhrady? To se neobtěžuje pochopitelně uvést, šlo mu jen o to, aby vrhl stín na tuto knihu.

Erdös lže i v následujícím tvrzení o údajné zavádějící kvalitě knih Avataru. Má v pravdu v tom, že „napsáno bylo mnoho“ - Vackem a jeho patolízaly, ale dokázáno či doloženo nic. Stále dokola opakují Vackovy floskule, které scestně interpretují obsah avatarských knih.

Pavel Erdös je typickým produktem Vackovy školy lhaní, pomlouvání, falše a podvodů. Mistr jej pochválí.