pátek 29. června 2007

Další nestoudnost Vackova obdivovatele

Martin Pařík

Mnozí obdivovatelé Jiřího Vacka stále prokazují elementární předpojatost a programovou slepotu, když čtou texty svého mistra i jeho odpůrců tak, jak je chtějí a priori vidět, nikoliv tak, jak jsou fakticky napsány. Typickým příkladem této "nevidomosti" je článek Martina Čapka "Kauza-Vacek: Styl Jiřího Vacka" na http://www.jirivacek-satguru.cz/clanky/aktualni-clanky/kauza-vacek_-styl-jiriho-vacka , v němž rozebírá článek Miloše Tomáše na http://kauza-vacek.blogspot.com/2007/06/styl-jiho-vacka.html.

Čapek píše:
"Již v první větě příspěvku zásadně chybujete a uváděním nepravdivé skutečnosti pomlouváte. Jiří Vacek nenapsal, že zneužíváte svou matku. On napsal, že svou mámu znevažujete! Což je rozdíl. Napsal toto s ohledem na publikované informace ve Vašem článku „Nové lži pana Vacka.“ Čili napsal čistě logický závěr na základě toho, co vy jste nám všem dal k dispozici.
Co je pomluva? Dle slovníku pojmů je to „trestný čin, jehož se dopustí ten, kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu.“ Vzhledem k šíření nepravdivých údajů je pomluv na Kauza-Vacek skutečně plno! Jsem si jist, že pro dobrého právníka by nebyl problém jeho autory dovést k soudu a vysoudit na nich značný finanční obnos. "

Jiří Vacek ovšem ve svém článku "Miloš Tomáš znevažuje vlastní matku" viz http://www.jirivacek-satguru.cz/clanky/aktualni-clanky/milos-tomas-znevazuje-vlastni-matku píše doslova toto:

"Tak Miloš, ale i další jeho spojenci jen znevažují Mílu. Nejen ji nebrání, ale zneužívají ji pro své sobecké cíle jako zástěrku. (...) Ve skutečnosti ji jen znevažují a tvrdí pravý opak toho, co ona. Ti, kdo ji brání před skutečným znevažováním a zneužíváním v konkurenčním boji, jsou moji přátelé spolu se mnou. Jen zlem posedlí lidé nás mohou stavět proti sobě."

Už jenom tvrzení, že Miloš Tomáš znevažuje svoji matku je sprostá insinuace, na níž není ani zrnko pravdy a Vacek tuto lež účelově použil, aby vrhl stín na autentického pokračovatele duchovního směru, který u nás reprezentovali manželé Tomášovi, a zároveň zvýraznil sám sebe. Výrazem "zneužívání" Vacek už jenom prolomil další bariéru svého hulvátství a darebáctví. Pan Čapek pochopitelně "zneužívání" neviděl. Neviděl je ani nikdo další ze sekty Vackových uctívatelů, ba snad ani samotný "satguru", i když toto slovo prokazatelně dvakrát použil. Vacek jednou napsal, že styl jeho žáků je i jeho stylem. Lži jimi procházejí jako spojitými nádobami.

Čapek dále píše, že Vacek používá tzv. konstruktivní kritiku, tím myslí např. tvrzení, že Eduard Tomáš a František Drtikol zradili jógu, resp. buddhismus, že takoví jako M. Pařík vraždí a upaluje maličké, že pracovníci Avataru obdivují komunismus a další a další pomluvy nejhoršího kalibru viz seriál výňatků z díla J. Vacka na tomto blogu? Komu a jak chtěl těmito lžmi Vacek prospět? Degradací druhých chtěl sám sebe vyzdvihnout - taková je, Martine Čapku, skutečná pravda.

Dále Čapek uvádí:
"Každý má právo se oprávněně rozzlobit (např. na články degradující duchovní stezku a Mahárišiho učení, kterých je na Kauza-Vacek plno) ..."

Že by se pan Čapek obtěžoval nějakými důkazy, např. citacemi? Kdyby nějaké byly, jistě by je neopomněl uvést. Takhle jen trapně pomlouvá.

K otázce páně Vacka neznalosti autorského zákona i jeho vědomého obcházení bude publikován zásadní článek.mailto:kauza.vacek@gmail.com