čtvrtek 21. června 2007

Strašiti zlem aneb zrození sekty

Martin Pařík


Jak již bylo na těchto stránkách dříve uvedeno, jedním ze stěžejních ideologických východisek Jiřího Vacka je teze o reálné existenci zla, resp. od Boha odpadlých světů, pekla apod. Ponechme stranou zjevný dualismus tohoto pojetí, usvědčující Vacka z nepochopení nauky o Jednotě, nauky Maharšiho, Eckharta, Ježíše, Drtikola, Tomášových a celé řady dalších do Jednoty prozřelých duchovních veličin.

Povšimněme si jiného aspektu této Vackovy ideologie, totiž koho a proč pan Vacek oním „zlem“ straší.
Lidé, kteří uvěří jeho sugestivním výkladům o nebožských světech, zlém egu, nemilosrdné karmě atd., následně lehce podléhají (soudě podle mnoha dopisů adresovaných J. Vackovi) depresi a strachu, pocitům vlastní malosti, nezpůsobilosti a nedostatečnosti. Jsou snáze ovladatelní a manipulovatelní. Tehdy na scénu „nebožského světa“ sestupuje jako deus ex machina sám velký „satguru“, aby tíživou životní situaci deprimovaných a zastrašených hledajících vyřešil za ně. Předhodí jim ke koupi své ideologické kuchařky a hlavně jim za příslušný obnos nabídne ozáření, jež údajně sálá z jeho „mistrovské osoby“. Tyto seance nesou hrdý název meditace. Nově přišedší hledající se v kruhu zastrašených, podobně „zlem uhranutých“ nešťastníků poněkud uklidní, ubezpečeni přízní svého zachránce, odměněni přídělem jeho spasitelské emanace. Přestávají být pány svého života, neboť jej jako správní čélové svěřují do péče mistra. Za možnost pravidelného „ozařování“ jsou mu povinováni vděčností, obranou jeho „mistrovské osoby“ a všestrannou podporou. Navštěvování jiných učitelů není žádoucí, zejména má-li se za setkání s nimi platit. Vždyť přebytečné finance by měly plynout prioritně do kapsy „satgurua“ (viz „šaktipadový případ“ Marušky a Dana).

Obrana takzvané mistrovské osoby Jiřího Vacka pak spočívá v nevybíravých útocích proti jeho kritikům, ve štvavých kampaních vůči jednotlivcům, firmám a společnostem. V zastrašování, lhaní, urážení, pomlouvání, v nejrůznějších anonymních i podepsaných výhrůžkách - od karmické odplaty až po tzv. „vyřízení osobní“ (viz Filip Blažek). Prostředky na obranu mistra mohou být, jak je uvedeno v jedné petici na Vackově webu, jakékoliv.

Tak nějak se rodí sekta se zřetelnými rysy fundamentalizmu a fanatizmu.


mailto:kauza.vacek@gmail.com