středa 21. července 2010

Krutinova a Vackova jízda čvachtanicí. Lži, pomluvy, manipulace a pýcha.

Jakousi paní Jindrákovou zaujalo, že Jiří Vacek měl jet ve čvachtnici. Ano, Jiří Vacek jede ve čvachtnici už léta, lže, pomlouvá, krade, uráží, nactiutrhá, je pyšný, namyšlený, hamižný, manipuluje a poštvává sobě oddané ovečky, od kterých si nechá adorovat... Co by asi řekli jeho rodiče a jeho duchovní učitelé? A jeho žáci, kteří jeho darebáctví již prohlédli?

Ostatně v té zimní čvachtnici za byznysem nejel sám, jela s ním jeho dcera Eva a zeť Jiří Krutina. Jiří Krutina také lže a pomlouvá. Dost možná i manipuluje druhými a je zřejmé, že tak činí i jeho žena Eva. Prý se jí slovně pánové Pařík a Miloš Tomáš v Lucerně na setkání s Tomášovými dvořili. A ejhle, ona tedy byla na setkání s Tomášovými v Lucerně? Na tolik pomlouvaných setkáních? Vždyť se tam snad ale, podle tvrzení obou pánů, nikdy neukázala, vidět tam podle nich vůbec nikdy nebyla a pánové Pařík a Miloš Tomáš, jak známo, se po celou dobu pořadu nezastavili, aby měli na nějaký takový rozhovor čas . Byli vždy s někým.

Takže paní Eva Krutinová lže! Lže, tak jako o mnohých věcech nestydatě lhal a dál sprostě lže a šíří hanebnosti její otec. Nebo jako když podepisovala (dost možná ji v zájmu svého tatíka iniciovala) hanebnou sprostou pomluvu do Ramanášramu. Její otec jednal též hanebně (nabádání k útokům proti jeho kritikům, sepisování a rozšiřování pomlouvačných podlostí). Patrně přiměla i svou kamarádku Lenku Počtovou k sepsání zase její podlosti. Tato dáma, která lže, se má za duchovní bytost. Její údajné duchovní zkušenosti a dosažení jsou trapnou komedií (dost možná za účelem zisku, stejně jako u jejího otce a manžela), zbožným přáním (jako že s ní někdo zavedl lichotící řeč o jejím vzhledu). Ubohé, trapné a směšné!

Její manžel, Jiří Krutina, neméně trapná a směšná figurka, pomlouvá a lže také. Proto má takovou potřebu psát o vyváženosti, o zlu a zlem nasáklém egu, jelikož sám je nevyváženou (po jaké stránce, to je zcela evidentní) osobou. Podle jeho vlastní dedukce je on sám egem. Proto si mohou s Jiřím Vackem tolik porozumět. A proto je také přirozené, že spolu Jiří Vacek, jeho dcera Eva a jeho zeť Jiří Krutina jedou ve čvachtanici. Že není Jiří Vacek a nikdo z nich žádným mistrem (čeho taky?), je zcela evidentní. Tolik na vysvětlenou paní Jindrákové.

Pan Krutina nyní píše, že prý učí odevzdanost. Kdy, komu a před kým? Jakou on učí odevzdanost? V článku otírajícím se o paní Knápkovou, kde by podle názvu mělo jít o výklad odevzdanosti, je toto slovo jen frekventováno - v souvislosti s tím, že Miloš Tomáš o odevzdanosti píše špatně a oni (J.Krutina a jeho tchán) odevzdanost učí správně. A prý také provádí nějakou očistu... Čeho, proboha? Jiří Krutina se z něčeho očišťuje? Prázdná slova a navíc s pomluvou. To je Krutinova odevzdanost? Ne, znovu čvachtanice.

Ještě na vysvětlenou pro paní Jindrákovou, osprchováním si od toho nikdo z nich - Vacek, jeho dcera ani Jiří Krutina - nepomohou. A přirovnat Jiřího Vacka k léčiteli? On sám měl být léčen již dávno! A kolik lidí již vyléčil? Pan Rýznar, co se prý "honil po nocích" a jiní, ti, co se ocitli kvůli Vackovi na psychiatrii, aby vyhověli Vackově štvaní proti Martinu Paříkovi aj., ty pan Vacek asi podle některých vyléčil. Ne, ne, sprchou to ze sebe nedostane...

Redakce