čtvrtek 25. března 2010

Kardinální Vackův blud

Martin Pařík


Jednou z nejobvyklejších mylných premis, na nichž Jiří Vacek buduje svou zvrácenou ideologii, je jeho tvrzení "Učím totéž co Ramana Maháriši a další opravdoví mistři", viz kupř. následující výroky:

Útoky proti naší stezce, která je stezkou Ramany Mahárišiho, ale i Ježíše a dalších mistrů, jsou přesně tímto „pohoršováním maličkých“. Jsou vždy vyvolány neovládnutými sklony zla těchto útočníků, což je však vůbec neomlouvá“ (http://www.jirivacek-satguru.cz/clanky/aktuality/dopis-jirimu-vackovi)

nebo třeba

„Co jim pan Vojtíšek po telefonu řekl? „To máte smůlu, Vackova sekta je ze všech nejhorší“. Takový je skutečný postoj pana Vojtíška k józe a učení Ramana Mahárišiho.“ (http://www.jirivacek-satguru.cz/clanky/aktuality/jak-se-siri-nepravdive-informace).

[Aktualizace: Redakce KV obdržela vyjádření pana dr. Vojtíška k výše uvedenému výroku Jiřího Vacka, které na tomto místě v plném rozsahu publikujeme:

"Malé prohlášení
Musím bohužel konstatovat, že slova pana Vacka jsou pomluvou. Cítím z nich nenávist a nevím, čím jsem si ji „vysloužil“. S klienty takto ani podobně nepracuji. Nehodnotím náboženská společenství a nesrovnávám je. Perspektivou mé práce je smíření, nikoli stupňování napětí mezi příslušníky náboženských společenství a lidmi, kteří tuto příslušnost nesdílejí. Tato moje perspektiva je odborně zpracována v řadě mých publikací, které jsou běžně dostupné. To, že by společenství pana Vacka bylo nejhorší, si ani nemyslím. Musel bych se propadnout studem z neprofesionality, kdybych v poradenském nebo psychoterapeutickém rozhovoru hovořil s klienty o jejich „smůle“.
Zdeněk Vojtíšek"]



Když pan Dostál nazval Vackovo pojetí stezky odevzdanosti hitlerismem, Vacek z toho vyvodil s ohledem na výše uvedenou chybnou premisu, že pan Dostál považuje stezku odevzdanosti Maharšiho za hitlerismus, protože podle Vacka Vacek = Maharši.

Čili kdokoli bude jakkoli kritizovat metody, myšlenkové postupy a osobu Jiřího Vacka, bude podle Vackova zvráceného předpokladu vlastně kritizovat Ramanu Maharšiho, Ježíše a všechny opravdové mistry. Tak "chytře" to má tento darebný lžiguru ošetřené, aby byl co možná nekritizovatelný a případný nezkušený polemik aby se hned zkraje zalekl představy, koho že to vlastně hodnotí.

Takže si celou věc ujasněme:

1) Není pravdou, že Vacek učí to samé co Maharši, Ježíš a jiní opravdoví mistři.

Jde o mýtus, pěstovaný Jiřím Vackem a jeho žáky. Quod licet Iovi, non licet bovi. Když dva dělají totéž, není to totéž, byť někdy používají stejná slova. Jiří Vacek je člověk, který nectí pravdu a nemá smysl pro spravedlnost. Vackova interpretace nauky Maharšiho a Ježíše je principiálně mylná, protože dualistická a účelově využívá některé výroky těchto mistrů na obhajobu svého ega a byznysu, jiné na potření svých domnělých nepřátel. Nedokáže milovat svého bližního jako sebe sama, svou dualistickou věrouku označuje za nejvyšší jógu a mystiku atd. Sám sebe vyvyšuje, druhé ponižuje a uráží včetně svých oddaných čélů.

2) Není pravdou, že Jiří Vacek reprezentuje jógu a átmavičáru.
Jiří Vacek zejména v posledních desetiletích napáchal hodně zla svým soustavným lhaním a pomlouváním, poškodil a svedl mnohé hledající. Opravdovým zájemcům již tento člověk nemá co dát – protože není dostatečně duchovně vyzrálý a má nečistou mysl.

Jako každý jiný člověk, který šíří lži a bludy a zavádí sektářské manýry, zasluhuje být kritizován pro svou společenskou a duchovní nebezpečnost.

Netřeba se jej bát. „Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávisti .“