pondělí 11. října 2010

K článku Jiřího Vacka: Kdo koho manipuluje

Alexandr Popov

Pro p.Vacka: Dovoluji si předběhnout pana Paříka, od kterého s drzostí sobě vlastní požadujete odpověď na níže uvedené otázky s despotickým dodatkem, že „pokud se jasně a srozumitelně nevyjádříte, na základě vašeho dosavadního jednání oprávněně budeme předpokládat váš souhlas s učením katolické církve i dalších církví o józe, a že pedofilie vám nevadí“.

Otázka č.1 Souhlasíte s katolíky, že jóga je blud a škodí duši nebo ne?

Odpověď: Co si kdo plácá o józe, není důležité, právě tak jako není důležité, co vy plácáte o katolících či čemkoliv jiném. Protože jestli něco škodí duši, tedy je to sobectví, jóga sama o sobě není ani taková, ani maková – když ji dělá dobrý člověk, je to požehnání, když ji dělá někdo jako vy, je to blud.

Otázka č.2 Jaký je váš názor na pedofilii v katolické církvi. Je jevem, který ohrožuje společnost? Pokud s tím, že jóga je blud nesouhlasíte a považujete pedofilii za zločin, vysvětlete, proč se s církví, která toto učí a dlouhodobě ve svých řadách trpí, spojujete proti nám, kteří provádíme džňána jógu, jak ji učí Ramana Maháriši.

Odpověď: Co je to za stupidně položenou otázku? Souhlasit s pedofilií přece může zase jen pedofil! Takže: s pedofilií nesouhlasím v žádné podobě, ani tehdy ne, když si jakýsi starý muž posadí na holá kolena dvě nahé malé holčičky a dává si takový obrázek na obálku své knihy! – Nesrozumitelná je druhá část otázky (spojování pana Paříka s církví atd.). Máte zřejmě na mysli otištění článku pana Dojčiara na tzv.KV. Zde jste ovšem na omylu, s panem Dojčiarem se nikdo jiný nežli vy sám nikdy nespojil – a jste to jen a jen vy, kdo má problém s tím, že jste se přátelili a pak najednou nepřátelili (za což je, jako každý takový u vás, trestán záplavou odsuzujících dopisů a vyjádření). Takže se naopak ptám vás: proč vy se spojujete s církví, která tak zuřivě potírá jógu? No odpovězte: ano či ne? Když neodpovíte, budu oprávněně předpokládat, že souhlasíte s učením katolické církve…. Atd. atd.

Otázka č.3 Vyjádřete také jasně své stanovisko k obrovskému rozšíření pedofilie v katolické církvi.

Odpověď: Viz odpověď č.2.

Otázka č.4 Vyjádřete se také jednoznačně k učení církve o rozvodech, antikoncepci a k dalším bodům, viz můj článek.

Odpověď: Proč by se měl pan Pařík vyjadřovat? Lidé, kteří se nějakému dogmatu podvolí, činí tak svobodně – ať už je to dogma katolické či Vackovo. Mají přece (dogma-nedogma) možnost tak nečinit – jsou pak ovšem svými netolerantními, demagogickými vůdci pranýřováni a dehonestováni (přesně tak, jak se to stalo některým vašim bývalým ovečkám).

Máte ještě nějakou otázku, pane Vacku? Rád ji zodpovím.