pondělí 9. března 2009

Jiří Vacek pohrdá Boží tvorbou

Martin Pařík


V článku "Dobré úmysly" z 26.2. 2009 prokázal Jiří Vacek, jako už mnohokráte předtím, že duchovní nauce naprosto nerozumí. Napsal mj.:

"Neznat dobro neboli Boha, znamená konat zlo.
Kdo neví, co je pravé dobro, koná jen zlo."


Takže z uvedeného kategorického soudu logicky plyne, že všichni ti, kdož pana Vacka porodili, vychovávali, učili, živili, šatili, ošetřovali, věnovali mu všemožnou péči, pozornost a lásku, konali jen zlo. Lékaři, kteří jej léčili a léčí, rovněž. Boha - Mistra, jak vidno z Vackova díla, zná pouze jediný Vacek a pár „pravých mistrů“ – dobrozdání o jejich pravosti vydal opět sám J. Vacek. Tedy žádní čélové (natož běžní lidé), protože to by byli Mistry a nikoli čély.

Pohrdáte, pane Vacku, lidmi, pohrdáte Boží tvorbou. Proto jste tam, kde jste. Proto píšete a šíříte takové nesmysly.

mailto:kauza.vacek@gmail.com