čtvrtek 12. dubna 2007

Jiří Vacek by měl mluvit pravdu, před tlačenkou i po tlačence

Martin Pařík


Na svém webu (Jiří Vacek-Satguru) dne 12. 4. 2007 píše Jiří Vacek v článku nazvaném "Nemá to cenu" následující:


"Také existuje mnoho hledajících, kteří mohou být zvikláni nebo pochybovat. Právě pro tyto „maličké“ jsou věcné a slušné odpovědi, založené na dobré znalosti nauky velmi potřebné. Tomášovci pracují s osvědčeným nacistickým i komunistickým pravidlem: „Stokrát opakovaná lež se stává pravdou“. To opravdu působí. Někteří lidé skutečně věří, že existují nějaké urážky Tomášových, i když nic takového neexistuje. Ač je sami nikde nenalezli, přece těmto lžím věří. Slušný člověk si totiž neumí představit, že někdo může tak nestoudně lhát. Platí i „kdo mlčí, souhlasí“ a podobné.
Ukažme si názorně, jak postupují. Na kauze vacek z 26.3.07 si můžeme například přečíst, jak Miloš Tomáš mě žádá, abych vysvětlil, „proč před meditací jím tlačenku“, jak prý píšu. Nemyslící čtenář si řekne: „Tak Vacek se před meditací nacpe tlačenkou, utře si pusu a medituje“. Přesně toto je cílem této lži a mnoha dalších. Neběží o nauku ani o obranu Tomášových, ale o snahu co nejvíc pošpinit konkurenci.
Lež je již skryta v tom, jak je otázka položena.
Tvrdí se něco, co není pravda, co jsem nenapsal a co tazatel ani nemůže znát a vymáhá se na něm odpověď, jako by to byla pravda.
Myslící čtenář takovou lež nepřijme. Zamyslí se a zeptá se: „Žije snad Miloš Tomáš s Vackem, že ví, co dělá před meditací? Odkud ví, že před meditací jí tlačenku? Proč bych mu měl věřit něco, čeho nebyl ani nemohl být svědkem? A proč, z jakého důvodu něco takového říká? Je toto spor o nauku či obranu jeho rodičů, kterou se stále ohání nebo obyčejné osobní pomluvy? “ Také se otáže: „Kde to pan Vacek napsal?“ a zjistí, že nikde. Proto také není uvedeno, kde to stojí. Prostě se spoléhá na důvěřivost čtenáře."V devátém díle Vackovy knihy pamětí "Jak jsem hledal Boha a nalezl sebe" je psáno na str. 180, cituji:

"Druhý dopis je obdobný. Jeho pisatel je přísný a dlouholetý vegetarián. Přiměl jsem jej, aby s námi povečeřel tlačenku."

Následuje dopis onoho pisatele Míši, který si chválí pobyt u Vacků na chatě a mj. píše:

"Meditace byly bezvadné. I po tlačence".


Docela by mě zajímalo, jak se chce pan Vacek z těchto důkazů jeho pohrdání pravdou vylhat. Popírá něco, co napsal ve své vlastní knize.
V témž pamětnickém veledíle uvádí na jiném místě, že během semináře na Morávce konzumoval salámy, špek, bůček atd. Zřejmě tedy až po meditaci, ačkoliv, pokud je mi známo, minimálně na jeho seminářích by se mělo meditovat stále.

Potrefená husa zakejhala, třebaže Milošův dotaz ohledně pojídání tlačenky páně Vackem před meditací směřoval na "satguruovo" žactvo.
Ano, pane Vacku, proč konzumujete před meditací tlačenku či jinou tamasickou stravu, když jste tak vznětlivý a nevyrovnaný? A proč k tomu nabádáte své žáky? Proč se raději nehledíte zbavit své poživačnosti? Pojídání masa umocňuje vaši agresivitu a řevnivost, což se neslučuje s duchovním životem, nehledě na zdravotní důsledky, únavu a otupělost. Omezení či vypuštění masité stravy by speciálně vám určitě prospělo, byl byste citlivější a soucitnější s druhými, se všemi bytostmi. Třeba by se Váš obzor rozšířil i o další kvality - lásku, vnímavost ke svému okolí a pravdomluvnost.

Pan Vacek o sobě bohorovně tvrdí, že neučí nic jiného než Ramana Maharši. Lze ovšem silně pochybovat, že by mudrc z Arunáčaly vedl své žáky k masožroutství (dle pana Vacka k rozumnému jedení masa). Jistě, někteří velikáni ducha nebyli zrovna vegetariány, avšak svůj způsob stravování neprezentovali tak nevkusným stylem, jako to činí pan Vacek, a taktéž si byli plně vědomi případných karmických následků, které s sebou konzumace potravy vzešlé z usmrcování zvířat přináší.

Pod zorným úhlem citovaného a řečeného se ukazuje Milošova otázka jako naprosto legitimní a plodná. Leckomu může ledacos vyjasnit.

A dále, pane Vacku, píšete, že urážky Tomášových neexistují. Čtenáře si dovolím odkázat na seriál na Kauze Vacek "Z díla Ing. Jiřího Vacka: Mistrovské dehonestace 1 - x".
Kdo nevěří, ať tam běží...mailto:kauza.vacek@gmail.com