středa 31. ledna 2007

Z díla Ing. Jiřího Vacka: Mistrovské paradoxy 1. část

V zájmu spravedlivosti, věcnosti a korektnosti poskytla redakce hlas i druhé straně a připravila seriál citací (zatím má 14 částí) z knižního díla Jiřího Vacka. Protože jeho vlastní myšlenky i sentence „satguruových“ příznivců jsou dostatečně výmluvné, bylo zcela zbytečné, až na nepatrné výjimky, opatřovat tyto výroky komentáři. A tak nezbývá než popřát laskavému čtenáři pevné nervy při četbě hrubých dehonestací různých osobností duchovního života, urážek Vackových oponentů či pokřivených výkladů učení Ramany Maharšiho a jiných významných mystiků a duchovních nauk vůbec. Když obrněn trpělivostí ještě přečká pasáže páchnoucí sebechválou a servilní ódy čélů na velikost mistra, bude čtenář možná odměněn úsměvem vyvolaným místy komickou absurditou Vackových myšlenkových pochodů, podtrhujících jeho až fatální nekompetentnost pro úlohu satgurua, jímž sám sebe otevřeně pojmenoval.


Bez komentáře:

Vybrali jsme pro vás z díla Jiřího Vacka:
Mistrovské paradoxy 1. část


Já však nikoho nekritizuji, tím méně odsuzuji. Nepíši kritiku, ale vlastní životopis…“ (Jak jsem hledal Boha a nalezl sebe 6, str. 221 nahoře)

X

„ Nejhorší je, když nauku zapře osoba mistra. Pokud je přáním učitele jógy, jako byl například Eda Tomáš, který se celý život józe věnoval, aby jej zádušní mší zachraňoval kněz (páter Tomáš Halík) církve, která jógu považuje za kacířství, pak jde o jasný rozpor s jeho celoživotním úsilím i tím, co učil druhé. Zanechává nám tím poselství: nespoléhejte na jógu, ale na církev... selhání zde rozhodně bylo. Snad z nevíry ve vlastní dosažení... Co si mají myslet žáci o učiteli, který sám nevěří tomu, co učí, je oprávněná otázka. Mají takoví lidé vůbec právo učit? Fráňa Drtikol je dalším případem takového zapření. (Jak jsem hledal Boha a nalezl sebe 11, str. 64 uprostřed)

***

Já však nikoho nekritizuji, tím méně odsuzuji. Nepíši kritiku, ale vlastní životopis…“ (Jak jsem hledal Boha a nalezl sebe 6, str. 221 nahoře)

X

„Zamyslel se vůbec někdo z příznivců Edy Tomáše, jaký signál vyslal? „Vraťte se do lůna katolické církve. Jóga vám spásu nezajistí“. Prostě své cestě ani dosažení nevěřil, jinak by se neuchýlil o ochranu k církvi." (Jak jsem hledal Boha a nalezl sebe 11, str.264 nahoře)


„ I sama Míla (Tomášová) měla zřejmě po smrti podle některých zážitků, které s ní měli někteří hledající (rozuměj Vackovi příznivci, pozn. red.) , velké obtíže s vásanami, které zanedbala.“ (O podstatě stezky, str. 119 nahoře)

***

Já však nikoho nekritizuji, tím méně odsuzuji. Nepíši kritiku, ale vlastní životopis…“ (Jak jsem hledal Boha a nalezl sebe 6, str. 221 nahoře)

X

„Představitelé Avataru a další obdivují samozřejmě soudruhy. Jsou pro ně spřízněné duše.“ (Jak jsem hledal Boha a nalezl sebe 11, str. 262 dole)

***

„Jsem mistrem a současně jím nejsem. Jakýkoli pocit „já jsem mistr a druzí jsou žáci“, já jsem výš a oni níž, chybí…(Jak jsem hledal Boha a nalezl sebe 10, str. 181)

X

„Zřejmě jsem ve svém přátelství k vám a nulovými požadavky na chování ke mně zašel tak daleko, že si myslíte, že jsme si rovni a že zde není žádný rozdíl. Podcenil jsem Ramdasovo varování, že přílišná blízkost mistra plodí neúctu. On však zde rozdíl je a podstatný: mistr a žák…Jestli si myslíte, že na pomoc, kterou vám poskytuji, máte nárok nebo, že je dokonce samozřejmostí, velmi se mýlíte. Nemáte nárok vůbec na nic, tím méně ji brát bez jakýchkoli podmínek a závazků z vaší strany. Je to opravdová božská milost, jejíž cenu nejste a často ani ochotni pochopit. Dokonce si ji nemůžete ani zasloužit, protože je nedocenitelná…“ (Kritika vlastních žáků, Jak jsem hledal Boha a nalezl sebe 7, str. 174)

***

„Jsem mistrem a současně jím nejsem. Jakýkoli pocit „já jsem mistr a druzí jsou žáci“, já jsem výš a oni níž, chybí…(Jak jsem hledal Boha a nalezl sebe 10, str. 181)

X

„ Netoužím být uctíván, ale po skutečném přátelství v duchu. Samozřejmě i v tomto přátelství by nikdo neměl uplatňovat mechanickou rovnost, ale každý by měl vědět ve svém vlastním zájmu, kdo je na cestě a kdo je mistr.“ (Jak jsem hledal Boha a nalezl sebe 11, str. 52 dole)„Guruovat není legrace.“ (Jak jsem hledal Boha a nalezl sebe 10, str. 182 nahoře)

kauza.vacek@gmail.com