středa 23. prosince 2009

Jiří Vacek usvědčen ze lži svým vlastním podlézavým čélou

aneb když se darebák nechá adorovat darebákem


Jiří Vacek opakovaně ve svých lživých a pomlouvačných pamětech tvrdí, že se při setkáních s manžely Tomášovými v pražské Lucerně nemeditovalo (ač více než dva a půl tisíce účastníků by mohlo hovořit o opaku). Jakýsi pan Záležák z Bratislavy ve své podlézavé a náležitě sprosté adoraci Vackovi vzpomíná, že se tam meditovalo (byť podle něj "meditace byla krátká"). Pan Záležák nejenže se nebojí napsat, že se tam meditovalo - čímž usvědčuje Jiřího Vacka ze lži (pan Pettinger zde opomněl bránit mistra) - , ale že se tam pletly svetry a hlasitě se tam chrápalo. Buď navštívil pan Záležák jiné setkání, nebo nestydatě lže - anebo chrápal on. Jedno je jisté. Jiří Vacek hanebně lže, jako již mnohokrát. Mohl pan Záležák na základě svých vzpomínek navrhnout ostatním členům Vackovy sekty, aby také pletli svetry (třeba pro eskymáky nebo pro bezdomovce). Aspoň by činili něco užitečného, ne karmajógu, jak si ji představuje zištný, parazitující byznysmen Jiří Vacek, který si nechá od čélů nosit knihy ze svého auta za účelem svého odporného kšeftíčku a říká tomu "provádět karmajógu".

Jestliže si z webu Kauza Vacek tropí dotyčný pán posměch, že jde o“komunistický věstník“, a to za účelem zamaskovat své darebáctví, můžeme mu rovněž nabídnout žertovnou alternativu, že KV = komunista Vacek (podle jeho vlastní logiky, např. když tak vehementně na svých tisících knihách propaguje dílo komunisty Drtikola nebo když nedávno využíval ve svůj prospěch myšlenky Miloše Zemana, bývalého komunisty, či dokonce citoval Vladimíra Iljiče Lenina – viz články Jiřího Vacka „Co dělat“ či „Odin šag vperjod i dva šaga nazad“ aj.)


redakce

čtvrtek 3. prosince 2009

Důkaz Vackovy nemravnosti

(Odpověď panu Vackovi a panu Šťastnému)


Pane Vacku, poslala jsem Vám soukromý mail s dotazem na konkrétní větu ve Vámi uveřejněném článku. Nebyla jsem Vámi požádána o možnost zveřejnění, nebyla jsem požádána, zda ho můžete dát někomu k dispozici. Považuji toto Vaše jednání za neetické, nehodné duchovního učitele. To je i odpověď panu Šťastnému a jeho poukazům na odraz nitra a vnějšího jednání. Zda se v případě pana Vacka jedná o slupku či uzel, ať si každý posoudí podle svého.

Pro upřesnění uvádím celý můj dotaz:

„Pane Vacku, ve svém posledním článku jste napsal:

Komunisté a jejich příznivci - mezi něž patří i avatáři, nás neustále zavalují lhaním o ušlechtilosti komunistických ideálů, jak nám za komunistů bylo dobře, že nikoho nepronásledovali a podobně. Můžete mi, prosím, sdělit, kdy a kde konkrétně avatáři - pokud tedy nemyslíte např. Ježíše Krista - ale předpokládám, že máte na mysli konkrétní bytosti v nakladatelství Avatar, kdy a kde mluvili, či psali o tom, že jsou příznivci komunistického režimu, že za komunistů bylo dobře, nikoho nepronásledovali atd.?Předpokládám, že pokud takové informace uvádíte a šíříte, máte k dispozici konkrétní odkazy, které je možné ověřit a nejedná se pouze o chtěné spekulace v souvislosti s Vaším vyhroceným sporem.“

V odpovědi mi píšete, že dotaz je divný a rozporuplný. No, to se nedivím, že Vám tak připadá, když nejste schopen zodpovědně doložit ke svým tvrzením konkrétní fakta. Místo toho mi nabízíte pouhé Vaše úsudky, odsudky, chtěné spekulace a protikomunistickou propagandu. Fakta jsou, pane, o tom, že si někde přečtu (přímo budu zavalena), že tedy – jak jste odhalil - pánové Martin Pařík a Miloš Tomáš někde tvrdí, že za komunistů bylo dobře, že tvrdí, že komunisté nikoho nepronásledovali a prohlašují se za příznivce komunistického režimu.To je to, na co jsem se Vás ptala a žádala Vás o doložení těchto tvrzení, která bez jakéhokoli studu šíříte. Zřejmě tedy odpověď nemáte a znovu si tedy kladu otázku, jakýže je Váš morální kredit.

Veškerá tato svá tvrzení stavíte pouze na tom, že někdo ctí a zastává se F.Drtikola jako vysoké duchovní autority a jeho členství v komunistické straně vzhledem k této skutečnosti považuje za podružné. Pokud bych měla myslet jako Vy – kategorizovat podle jednoho vnějšího ukazatele (tak činí děti předškolního věku), pak tedy jsou (podle Vás) příznivci komunistů všichni ti, kdo k němu chodili, všichni jeho žáci, kteří ho také ctili, dokonce by to museli být i manželé Tomášovi, kteří si ho vážili. Příznivci komunistů jsou podle Vás tedy i ti, kdo pořádají např. jeho výstavy, čtou knihy o Drtikolovi, natočili o něm krásný dokument apod. Četla jsem, že i Vy máte jeho obraz, takže z toho vyplývá, že i Vy sám jste příznivcem komunismu. Absurdní, demagogické, manipulativní a směšné, že? Ano, takové jeVaše myšlení, takové jsou Vaše úsudky.

Musím tedy konstatovat, že jste mi na můj dotaz konkrétně neodpověděl, konkrétně nic nedoložil a konkrétně nic neprokázal a žádné zavalení se nekoná. Jen pan Šťastný cituje pana Paříka – „nesouhlasím se vstupem Drtikola do komunistické strany.“ Považovala bych tedy za slušnost se těmto lidem minimálně omluvit, ale u té etiky už jsme byli, že?

Alena Knápková

Děkuji redakci za možnost zveřejnění