úterý 24. února 2009

Důvody lhaní Jiřího Vacka - zištnost?

Miloš Tomáš

Pan Vacek za pomoci svých oddaných čélů tvrdí, že jsem lhal o tom, že je zištný. V závěru svého útočného článku klade otázku, kdo že je zištný? Odpověď je nasnadě. Je velmi zřejmá a jednoduchá. Veškeré jeho počínání vůči druhým - včetně nactiutrhání, podsouvání, obcházení zákonů, porušování obchodních práv, očerňování firmy Avatar, jejích knih i zaměstnanců (i za pomoci svých čélů), zcizování autorských práv a věčných tezí o konkurenci (přesto, že se pan Krutina jelimansky ptal: "Jaká konkurence?") - dává odpověď a je toho jasným důkazem.

Pan Vacek se ptá po tom, kdo je zištný? Je to tak evidentní, že tato otázka je jen dalším důkazem, že na sebe nevidí. Ptá se, jaký je účel mého lhaní? Ještě o něm ale nepodal žádný důkaz. To je skutečně tak nemistrovsky nevědomý (jeho scestné blouznění o paradoxech světa či o odevzdanosti jsou toho jen dalším důkazem)?

Měl by se sebekriticky ptát a také k tomu vyzvat své čély včetně pánů Kosa, Krutiny, Blažka, Tomeše a dalších (hlavně těch sobě nejoddanějších), aby zkoumali odpovědi na otázky, které se týkají jeho. Jeho se týká jeho amorální jednání. Jeho samotného a dle toho, co sám říká, může si za ně sám. Tak co, pane Tomeši, už chystáte, kam pana Vacka zařadit? Pane Kosi, už chystáte ponižující dopis. Pár karmických pohlavků to nespraví, že? Pane Krutino, Indráku a ostatní, už chystáte další sprostoty a demagogické přelhávání? Pane Blažku, Šťastný, už chystáte další výhružky a sníte o "osobním vyřizování"? Už někdo vytáčí telefon, aby anonymně sprostě vyhrožoval? V zájmu obrany "mistra", že? Že vám není stydno. Tím ale nezlikvidujete amorální počiny "mistra", ani nezabráníte pravdě. Tím ne.

Jaký je účel Vackova lhaní, osočování, pomlouvání, nactiutrhání, podsouvání, lživé reklamy, porušování obchodních zájmů, zcizování, vymáhání darů, věčného přepočítávání vstupného, poměřování obchodních rabatů...? Jaký je pravý účel zakrývání - de facto přelhávání - své životní situace snahou vytvořit mýtus chudého důchodce, který vyrábí sto samizdatů na koleně atd? Jaký je účel jeho povyšování nad druhé, stylizování se do nějakého"spasitele", "mistra", vytváření glorioly své vlastní výjimečnosti...?Jaký je účel podivných obchodních praktik včetně vnucování svých prokazatelně a prokázaně demagogických knih? Jaký je účel jeho zjevné manipulace lidmi? Jaký je veškerý jiný účel tohoto veškerého Vackova amorálního jednání?

Něco pro sebe pan Vacek chce, že? Dolary? Salámy? Hmotné a finanční dary? Co nejvíce peněz z vydávání knih, byť by v nich byla vylhaná špína o druhých? Likvidovat nepohodlnou konkurenci - stále je zde někdo, kdo je mu nepohodlný, že? Dobrou pověst pro sebe? Slávu?Nějaký salám dostane, ale dobrou pověst už nikdy.

Pan Vacek nikdy nelhal? O tom, že s manžely Tomášovými nebyly v Lucerně meditace, že pan Pařík je spojen s komunisty, pan Dostál s estébáky (těmi, co panu Vackovi svolili k napsání sta samizdatů, když prý čelil neustálým výslechům, domovním prohlídkám, soudům atd.?), já že prý jsem spojen s BIS, že jsem prý zneužíval svou matku, že ona jej učila krást.... Ať tato svá sprostá nařčení dokáže. Jeho takto nikdo nenařkne. A proč asi pan Vacek má potřebu někoho takto lživě nařknout? Pánové Tomeši, Kose a další, proč to asi pan Vacek píše? Není to ona "likvidace konkurence"? Za jakým asi účelem? Pane Tomeši, mám vymyslet tři kategorie, proč to pan Vacek dělá? No, ty by se Vám jako oddanému (a bohužel nejen pouze oddanému) členu skupiny (jejich - Vackovy - podle něj "naší") nelíbily.

Další nový důkaz Vackova lhaní: Prý Miloš Tomáš napsal v dopise, že oni mají (rozuměj oni - JiříVacek) zničit nějaké své knihy (vyjmenovává je). Ať prokáže, že jsem takový dopis napsal. Ať namísto lživého tvrzení někdy něco prokáže - ne sprškou "chytračení" svých oddaných čélů(včetně svého zetě Krutiny). Ať teď Jiří Vacek prokáže, že jsem napsal takový dopis.

Pane Tomeši, je to příležitost, jak chytit svého gurua do jedné ze tří kategorií. Pane Kosi, už si můžete stylizovat dopis požadující omluvu pana Vacka (a propos, nemám zde nechat zveřejnit Váš dopis a svou odpověď na něj?). Lži Jiřího Vacka o mých rodičích i fakta o jeho obchodních a dalších praktikách byly nejednou prokázány. Jeho lži o obchodních rabatech sotva obstojí.

Jaký je důvod lhaní a amorálního počínání Jiřího Vacka? Odpověď se shoduje s odpovědí na jeho otázku po tom, kdo je zištný.

pátek 13. února 2009

Je, nebo není Jiří Vacek zištný?

Už léta se spekuluje, jestli je, nebo není Jiří Vacek zištným člověkem. Nechme promluvit samotného satgurua:


„Každý má u mne naprostou svobodu.“ (Život a učení Ramany Mahárišiho, str. 82)

X

„Dan i Maruška …měli možnost pobývat v přítomnosti satgurua (Vacka, pozn. red.) a čerpat neomezeně jeho pomoc a její účinky … toto vše, tato milost se jim zdála málo. Jen zaslechli, že do Čech přijedou dvě ženy v oranžovém rouchu udělovat šaktipad za 108 dolarů, ihned bez mého souhlasu na setkání odjeli si jej koupit… prokázali naprosté nepochopení nauky, základní nedostatky v rozlišování a naprostou neúctu až pohrdání k Já sadgurua. Nejen se nezeptali na můj názor, ale byli přesvědčeni, že se na něj ani nemusí ptát… protože si mohou dělat, co chtějí… Marušku ani Dana nenapadlo, když mají tolik peněz nazbyt, aby podpořili svého mistra ve vydávání duchovní literatury, kterou vydávám vlastním nákladem a prakticky bez sponzorů, ač by taková pomoc vlastnímu mistrovi měla být samozřejmostí a na prvém místě.“ (Rady na cestu, str. 190-191)

***

„ Opět jsem si ověřil, jak jsou naše týdenní semináře levné… a přece se některým výtečníkům zdají být drahé… a šťourají se v ekonomických záležitostech, ač jim do nich nic není.“ (Jak jsem hledal… 6, str. 114)

X

„Samozřejmě , ti co dávají přednost meditaci před povídáním, by Lucernu nenaplnili… ekonomický pohled je zřejmý: na straně jedné 80 meditujících, na straně druhé 2500 účastníků za dvojnásobné vstupné…“ (Jak jsem hledal … 6, str. 74)

***

„Zájem o naše knihy se stále udržuje značný, takže můžeme v jejich vydávání pokračovat dále. Musím zdůraznit, aby nedošlo k omylu, že nejsem podnikatel, nemám podnik, ale autor, který vydává své práce vlastním nákladem. Také se chováme značně „neprofesionálně“… Knihy čtenářům neposíláme na dobírku, přikládáme složenku na zaplacení… To jsou ty naše „nekalé praktiky“, jak píše pan Pařík.“ (Jak jsem hledal… 10, str .125 nahoře, pro přesnost: Pařík napsal „jeho podivuhodné ekonomické jednání“ a Vackův výrok byl reakcí na Paříkovo upozornění, že si Vacek ve vzájemném obchodu s Avatarem vynucoval pro sebe výhodnější rabatové podmínky apod. Není známo, co s tím má společného posílání knih se složenkou, ostatně tuto praktiku převzal od Avataru.)

***

„Tak se pro některé hledající stává odběr mých knih kamenem úrazu. Jim je líto dát za ně do roka pár korun, mně je opět líto jim pomáhat. Každý si ponecháme své. Oni své peníze, Já své Já. (Jak jsem hledal… 11, str. 111 dole)

***

„Mirka...si uvědomila, jak je voda drahá. A začala počítat: k Vackům chodí týdně asi 40 lidí na meditaci, za měsíc přes 160, spotřeba vody (WC, mytí rukou, mytí nádobí, vaření čaje, mytí zablácené předsíně) odhadla, vynásobila cenou a vyšlo jí pár set korun za měsíc. Mimochodem toaletní papír není také zadarmo a doplňujeme jej často. Jsou i další věci.“ (Jak jsem hledal… 11, str. 146)

***

„Jakou lepší karmu by si hledající mohl přát, než dostat knihu přímo od mistra nabitou duchovní energií? Ale jak si přeje, vyškrtneme ji ze seznamu neboli vyškrtneme ji z působení mistra.“ (Odpověď Evy Krutinové na žádost jedné ženy, která nechtěla, aby jí byly zasílány knihy, které si neobjednala a byla zařazena na seznam automatických odběratelů, Jak jsem hledal... 10, str. 203 nahoře)
(na str. 205, Jak jsem hledal... 10, Jiří Vacek reaguje dopisem Marcelu Křivému) „…Každý má však přesně to, co zvolí. Pokud zvolí nesprávně, ať si stěžuje sám na sebe. Divím se, že ti vysvětlení Evy nestačilo. Dělá jen to, co rozhodnu.“

(Jak jsem hledal… = Jak jsem hledal Boha a nalezl sebe)

čtvrtek 5. února 2009

Panu Martinu Tomešovi

Vážení přátelé, děkujeme za vaše příspěvky, které budeme postupně uveřejňovat. Napsala nám mj. paní Alena Knápková. Rádi uveřejňujeme její dopis, který je určen pro pana Martina Tomeše.

Vážení přátelé,
dovoluji si reagovat na článek pana Martina Tomeše, který je adresován p. Miloši Tomášovi. I Když se p. Tomáš omluvil a věc je tedy vyřízená, chtěla bych se p. Tomeše zeptat, zda svůj kritický pohled na různá nařčení a lži, ať už oprávněné nebo ne, obrátil rovněž do vlastních řad, tj. jestli je také schopen vidět lež u pana Vacka? Zajímalo by mne, jestli i on měří stejným metrem. I já vím o lžích, které jsou panem Vackem šířeny a pokud je mi známo, nikdy se Jiří Vacek neomluvil. A to nemluvím o snižování a pomlouvání jiných duchovních učitelů, což by skutečný duchovní učitel nikdy nedělal. Proč taky, když vše je Jedno, kdo by se vyvyšoval? Pravda Pravdu ctí.
Například se mi vybavuje lež o tom, že se prý na setkáních s manželi Tomášovými v pražské Lucerně nikdy nemeditovalo. Byla jsem na jejich přednáškách a meditovalo se zcela spontánně hned od začátku a také po přednášce následovala vždy meditace. A lidé při a po těchto setkáních byli krásní, protože byli utišení a šlo z nich světlo. Mám tuto zkušenost a vím tedy, že se jedná o lež. Myslím, že na těchto stránkách i na webu pana Vacka o tom bylo napsno již hodně, ale nevšimla jsem si, že by nastala jakákoliv sebekritika ze strany pana Jiřího Vacka, který s těmito ataky jednoznačně začal. Byla bych ráda, pane Tomeši, pokud jste tedy schopen měřit stejným metrem, zda byste se pana Vacka též mohl zeptat - třeba jen na tuto věc a případně sdělit, zda Vám byla dána odpověď dle Vašich bodů 1, 2 nebo 3. Nebo to bude v duchu výroku o třísce v oku druhého, ale neschopnosti vidět trám v oku vlastním?
Víte, pane Tomeši, pochybit může každý, ale přiznat se k chybě nebo k mylnému úsudku umí pouze ten, kdo je v sobě čistý, tomu totiž nebrání ani ješitnost, ani pýcha. A i to je znakem skutečných duchovních učitelů, těch, kteří v Pravdě žijí.

Alena Knápková