pátek 30. ledna 2009

Odpověď panu Tomešovi

Vážený pane Tomeši,

vážím si toho, že se mnou hodláte věcně diskutovat. Rozkliknul jsem si i dle Vašeho doporučení Váš článek. Nerozebírám tyto věci tak vědecky, proto ve snaze uvést věc na pravou míru a v neposlední řadě vyhovět Vám (a jak je patrné, jde Vám hlavně o slova o zištnosti pana Vacka), asi bych se přiklonil k Vámi stanovené první variantě z toho důvodu, že jsem schopen na rozdíl od pánů Vacka a Krutiny přiznat svou chybu. Pokud udělám chybu, napíšu něco v neprospěch jiného a je mi to prokázáno, neobviním hned druhou stranu ze lži, jak Vaše rozdělení také předpokládá. Takto si přeci počínají pánové Vacek a Krutina (už to bylo prokázáno a nemá cenu to prokazovat znovu). Do meditační klubovny MKDS nechodím, pozadí jejího chodu neznám (ani mne nezajímá), to mi odhalil 25.1. pan Vacek (snad se mu toto dá věřit).

Tedy: 1) Pokud je tedy pravdou, že z mého textu vyplývá, že jsem nařkl pana Vacka, že z meditační klubovny jakkoli profituje, tímto se panu Vackovi omlouvám.

2) Že jsem, možná křivě, nařkl pana Vacka, že z MKDS nějak profituje (za což jsem se mu nyní omluvil a svých slov lituji), neznamená, že by pan Vacek neprojevil zištnost. Jako důkaz mohou posloužit jeho vlastní slova - nejen o108 dolarech, které mu nepatřily, že je měl dostat prý jako samozřejmost. To si myslím, že jako důkaz postačuje.

A dále: a) Jakoby nikdy pan Vacek (a nejen on) nikoho nikdy z ničeho křivě nenařkl. Viz případy Drtikol,Tomášovi, M. Pařík, M. Dostál a dalšíb) Jakoby nikdy pan Vacek v ničem neprojevil zištnost (a zdaleka nejen to). Viz uvedený případ aj. Obviňujete mne ze lži - pan Krutina napsal, že prý "chrlím jednu lež za druhou" -, ale co lží již nachrlili pánové Vacek a Krutina! Zabývejte se tímto.

Je tedy zřejmé, jak zajisté, pane Tomeši, uznáte, že je na pánech Vackovi, Krutinovi, Blažkovi, případně dalších, aby své výroky zařadili do některého z Vašich (Vámi vytvořených) tří bodů. Je evidentní, že i pánové mají bezpochyby dost z čeho vyvozovat důsledky. Jistě s Vámi budou též rádi věcně diskutovat. Buďte ujištěn, že důsledky pro sebe vyvodím. Jistě jsem se dopustil a dopouštím chyb. Jednou z nich bylo i mé křivé nařčení. Upřímně děkuji za diskusi s Vámi. Tímto považuji záležitost kolem onoho článku mezi námi dvěma za vyřízenou.

V dokonalé úctě

M. Tomáš

úterý 6. ledna 2009

Přání šťastného roku

Přijměte, prosím, přání všem, aby nový rok byl šťastný, požehnaný a milostiplný, aby byl naplněn hlavně láskou a pokorou, tolerancí, vzájemnou úctou a opravdovostí ! Jestli jsem snad někomu kdy ublížil, velice se omlouvám.

V lásce Miloš Tomáš


I my se rádi připojujeme s přáním šťastného nového roku, hodně štěstí, zdraví, lásky a dobra všem. Subham astu sarva džagatam. Óm. Óm tat sat óm.

Kolektiv redakce.