středa 24. června 2009

Zlá mysl Jiřího Vacka

Pane Vacku!

To, co jsem Vám v dobrém napsala, bylo myšleno tak, abyste měl šanci si uvědomit, co děláte, když stále píšete o zlu. Nikoliv abyste místo zamyšlení sám nad sebou byl agresivní, lhal, urážel atd. Na věcnou kritiku, na poukázání, že něco není v pořádku, reagujete agresivně, lžete, pomlouváte a urážíte! To chcete být nějakým mistrem?

Pokud je v dílech duchovních mistrů popisováno zlo, tak nikoliv a už vůbec ne s cílem někoho pomluvit nebo poškodit. Vy smýšlíte zle (o druhých), myslíte zle, Vaše mysl je naplněna zlem - zášť ke druhým, vymýšlení pomluv, nactiutrhání, iniciování štvanic proti druhým pod záminkou obrany, nabádání ke zlu, zlé skutky (obcházení a porušování zákonů, zcizování), to jsou Vaše atributy. Je mi vás líto.

Jana Brabencová